Koně

Luzifa Č 1433

Klisna Luzifa Č 1433 je nejstarší klisnou našeho stáda a v nejlepším slova smyslu zakladatelkou a pramáti (nejen) našeho chovu. Narozena 1989, zakoupena v roce 2001 v Hřebčíně Jeníkov spolu s hřebečkem Lipanem. V roce 2002 se jí u nás narodila klisnička Lara (o. 699 SB II­-CZ Kadet), 2004 hřebeček Levi (o. 780 O'Bajan III­-CZ Dibon) a v roce 2010 hřebeček Lotrando (o. 802 Koheilan VI-­CZ Jolly Joker). Klisna je m.j. i matkou plemenné klisny Libry z našeho stáda a m.j. babičkou ve vytrvalostním sportu velmi úspěšného valacha Dhába. V současné době si užívá svůj pokročilý věk na našich pastvinách.


Karavela (Kasr El Nil I­-7), CZ­-Sh­-A­-243

Zakoupena v roce 2005 od soukromé majitelky na Slovensku. Matka 249 Kuhailan Urkub 28, otec 201 Kasr El Nil I­-SK .V roce 2006 se jí narodila klisnička Aprilia po otci Dahoman III­-CZ a v roce 2009 hřebeček Karenin po otci 743 Dahoman I-­CZ. Krásná tmavá hnědka s nejhezčí hlavou v našem stádě, velmi dobrá matka, velmi dobrá mechanika pohybu a tedy krásné svezení. V současné době si užívá svůj pokročilý věk na našich pastvinách a vyjímečně se na ní někdo projede.


Libra CZ­-Sh­-A­-117

Cesta klisny Libry do našeho chovu nebyla přímočará, těsně před naším prvním kontaktem s Hřebčínem Jeníkov byla prodána jinému majiteli, ale nakonec si cestu k nám našla díky středoškolslé studentce, která o ní (a o tom, že je opět na prodej) napsala článek do časopisu Jezdectví a nám nezbylo, než klisnu vypátrat a zakoupit. Jde o inteligentní a mírnou klisnu, která miluje pastvu v neomezeném množství a škrabání v nose. Je dcerou klisny Luzify Č 1433 a hřebce 507 O'Bajan I-­CZ Basca, u nás je matkou klisny Leily (2004, o. 925 Koheilan VII-CZ Drak) a hřebečků Loupáčka (2007, o. 925 Koheilan VII­-CZ Drak) a Libertina (2009, o. 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox). Všichni její potomci mají velmi mírnou povahu, dobré rozměry, pevnou kostru a velmi robustní tělesnou stavbu.


Drina CZ-­Sh­-A­-190


Zakoupena jako dvouletá v roce 2002 v Hřebčíně Jeníkov, matka Dyna VČ-­1409, otec 699 Siglavy Bagdady II­-CZ . Klisna s vyjímečnou inteligencí, laskavou povahou, dobrým srdcem, nesmírnou pracovitostí a mimořádným výkonem, s láskou obsednuta Olgou Vackovou, dlouhodobě trénována a ježděna Nelou Hálkovou, s níž v roce 2013 a 2014 úspěšně absolvovala dostihy S a ST. Oba potomci, zde narození, tedy hřebec Dalamánek (2007, otec Dahoman III­-CZ) a klisnička Dea (2009, o. 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox) se vyznačují vysokou inteligencí, učenlivostí a zvídavostí.

Klisna je nejčastějším, ač ne jediným představitelem "Koně Svatého Martina" v Nových Hradech i rakouském Harbachu.


Lara CZ­-Sh­-A­-261


První hříbě, narozené v Pasekách (2002), matka Luzifa, otec 699 Siglavy Bagdady II-­CZ Kadet. Mohutná klisna klidné povahy, dříve využívaná ve vytrvalostním sportu, dnes využívaná pro rekreační ježdění a jako školní kůň v jezdeckém klubu Paseky. Rovněž vozí Svatého Martina v Nových Hradech.


Josefina CZ­-Sh­-A­-262


Josefína přišla na podzim 2002 jako odstávče z chovu Petra Hájka, matkou je klisna Janis Joplin CZ-­Sh-­A-­157, otec 801 Koheilan V-­CZ. Od počátku nelehký kůň i pro velmi dobrého jezdce, ovšem mimořádně dopředný, s ohromným srdcem a absolutní neochotou prohrávat. Dlouho náš nejúspěšnější vytrvalostní kůň, v roce 2010 připuštěna hřebcem 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox, v roce 2011 matkou hřebečka Jonathana. V současné době znovu čeká na svého vynikajícího jezdce.


Sáša CZ-­Sh­-A­-263


Sáša se narodila v roce 2003 klisně Sylvě, CZ-­A-­90, otcem je hřebec 802 Koheilan VI­-CZ Jolly Joker. Půvabná a mohutná ryzka, v posledních letech dlouhodobě trénována a ježděna Janem Vondráčkem, v roce 2014 úspěšně absolvovala dostihy S a ST. V roce 2009 se jí narodil hřebeček Suvorov po otci 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox.


Leila CZ­-Sh­-A­-264


Leila byla vyjímečné hříbě a dnes je vyjímečnou klisnou. Matka je CZ-­Sh­-A­-117 Libra, otec 925 Koheilan VII­-CZ Drak.

Tělesnou stavbou a láskou k pastvě se podobá své matce Libře. A stejně jako Libru ji nic na světě nerozháže a dokáže si vždy poradit. Když byla jako hříbě přikrmována na pastvě, naučila se chodit si pro svou dávku jádra jinam, aby jí ho nikdo nesežral. Její vyšší tělesná hmotnost byla důvodem k mnohé kritice na přehlídkách krásy ("kobyla se předvádí ve výstavní, nikoli žírné kondici"), ale na dostihu či vyjížďce se dokáže nečekaně dobře rozběhnout, nesnáší, když ji někdo předbíhá a díky svému ušlechtilému vzhledu a krásné hlavě se stala jednou ze dvou elitních klisen našeho stáda, které získaly při zápisu do PK více než 8 bodů. Kdo miluje krásky z Rubensových obrazů, zamiluje si i tuto vyjímečnou klisnu.


Aprilia CZ­-Sh­-A­-325

Aprilia se narodila své matce Karavele 1. dubna 2006. Otcem je hlavní plemeník Národního hřebčína Topolčianky, u nás zařazený jako Dahoman III-CZ. Krásná hnědka s hvězdou, dobrou mechanikou pohybu a mírnou povahou. Kdo má rád barevné koně, nemůže Aprilii nemilovat!


Sally CZ­-Sh­-A­-326

Sally se narodila v roce 2006 klisně Sylvě, CZ-­A­-90, otcem je hřebec 802 Koheilan VI­-CZ Jolly Joker, je tedy pravá sestra sportovně úspěšné klisny Sáši. Na rozdíl od své sestry je díky tmavší hřívě hnědka. Jan Vondráček ji začíná trénovat pro vytrvalost.


Kapela CZ­-Sh­-A­-356

Kapela k nám přišla jako roční klisna z Hřebčína Jeníkov v roce 2010. Otcem je hřebec 925 Koheilan VII­-CZ Drak, matkou klisna Kapka CZ­-Sh-A-­250. Krásná, skvěle stavěná a velmi chytrá klisna, dosud bez dalšího využití.


Dea CZ­-Sh­-A­-382

Dcera Driny a hřebce 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox. Věrný obraz své matky Driny (bohužel včetně vystouplé křížové kosti). Extrémně zvídavá a inteligentní klisna, dosud bez využití.


Alissa CZ-­Sh­-A­-316

První ze čtyř klisen, trvale zapůjčených z chovu manželů Conradty z Německa. Klisna vynikajícího původu, matka Adina, babička Ayda (obě prémiové klisny v Německu) otec Harapnik D-­Sh­-A­-4278 (u nás působil jako 676 Hadban I­CZ), narozena 1997. Obří rozměry a vynikající mechanika pohybu, bohužel ale absence jakékoli výchovy neumožňují tuto a další klisny předvádět ani využívat jinak, než v chovu. V roce 2012 se jí narodil hřebeček Aram po otci 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan ox. Skvělá a starostlivá matka, která dokázala adoptovat a napojit vše, co o její mléko projevilo zájem.


Selina CZ­-Sh­-A­-315

Klisna trvale zapůjčená z chovu maželů Conradty. Velmi dobrý původ, velmi dobrá povaha a u nás vynikající matka hřebce Sebastiana po otci Shagya V-­CZ Salim. Otec Szerzo, matka Sararany, nar. 1992.


Burina CZ-­Sh­-A­-318

Burina je jednou ze dvou klisen z německého chovu, u nichž se spíše těšíme záchraně jejich života než skutečnosti, že je máme. Otec 507 O'Bajan I­-CZ Basco, matka Bukowina, narozena 1996 . Tuto klisnu nikdy nikdo ničemu nenaučil a nepodařilo se to ani nám. Daří se nám aspoň odstraňovat její nesmírnou plachost.


Habanera CZ­-Sh­-A­-317

Druhá klisna z německého chovu, u nichž se spíše těšíme záchraně jejich života než skutečnosti, že je máme. Matka Kemir IV-­3, otec Hadban I­-CZ Harapnik, narozena 1994. Pěkná hnědka s typickou "harapnikovskou" hlavou. Mimořádně plachá a nedůvěřivá, nevíme, jakou zkušenost si přinesla z předchozího života. Hozená rukavice pro toho, kdo ovládá horsemanship a rád by rozlouskl těžký ořech.

Přihlášení